Våra språk

  Albanska

  Finsk-ugriska språk
  Estniska, finska, samiska,
  ungerska

  Romanska språk
  Franska, katalanska, 
  italienska, spanska

  Slaviska språk
  Bulgariska, polska, ryska,
  serbiska / kroatiska
  / bosniska, slovenska

  Tyska

Internt för anställda

Här finns internsidan
(inloggning med CAS)

Välkommen till Moderna språk!


Hus 16 och hus 7, sommaren 2010  Foto: Anders Gustafsson   Hus 7 och hus 16, den 17 nov 2010  Foto: Anders GustafssonVälkommen till Institutionen för moderna språk!

Här bedrivs utbildning och forskning (både språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig) inom finsk-ugriska språk, romanska språk, slaviska språk och tyska, samt utbildning (men inte forskning) i albanska.

Institutionen finns i Engelska parken Humanistiskt centrum i Uppsala.

Aktuella högre seminarier, gästföreläsningar m m

Klicka på datumet för fullständig föredragstitel, tid, plats mm (i respektive seminarieprogram).

14 okt Lennart Schuster: Transfer der Wortfolge im Fremdspracherwerb
20 okt Leonardo Rossiello: El Persiles, de Cervantes
21 okt Maria Svensson: La concession argumentative dans trois genres
26 okt Cynthia Vakareliyska: Church Slavonic Manuscripts
28 okt Cynthia Vakareliyska: Due process in wartime? 
29 okt Cynthia Vakareliyska: Fools Rush In — But Not Into Bulgaria
3 nov Sofia Nilsson Warkander: La représentation du savoir au féminin
9 nov Lana Molvarec: Scandinavia in Croatian and Bosnian media
17 nov Igor Tchehoff: Memoriale di Volponi e Il lebbroso di De Maistre
25 nov Marcin Gołaszewski: Innere Emigration und die Exilliteratur
28 nov Birgitta Hellqvist: Le gérondif en français (disp.)
1 dec Nicolas Manuguerra: Étude du corpus et analyses préliminaires
2 dec Miriam Thegel: Deontisk och dynamisk modalitet i spanska
8 dec Dessislava Stoeva-Holm: De tyska staternas univ.-system (i Sthlm)
9 dec Juliane Schröter: Gefühlte Objektivität
9 dec Sylviane Robardey-Eppstein: Jeux de mots et jeux phoniques
11 dec Årets Slovo-release
15 dec Christina Kullberg: Sur la littérature de voyage / Om reselitteratur

Aktuellt

Nu finns Moderna språk på Facebook!
 

Läs vår broschyr Hur man undviker att fuska!

Intresserad av praktikplats vid svenska ambassaden i Berlin? Läs mer här!
 

Bra resultat för institutionens språk i utvärdering!
Universitetskanslersämbetet (tidigare Högskoleverket) har utvärderat landets språkutbildningar. För vår institution gick det mycket bra - de språk som utvärderades hos oss fick antingen omdömet Hög kvalitet eller Mycket hög kvalitet.
Hög kvalitet:
Finsk-ugriska språk (magister), franska (kandidat), spanska (kandidat), italienska (kandidat), tyska (magister).
Mycket hög kvalitet:
Romanska språk (magister), tyska (kandidat).


Pedagogiska priset till Moderna för tredje gången!

2014 års pedagogiska pris inom området teologi / humaniora / lärarutbildning tilldelades Malgorzata Anna Packalén Parkman. Detta är tredje gången priset går till en medarbetare vid Institutionen för moderna språk sedan institutionen bildades 2004 - tidigare har Karine Åkerman Sarkisian och Raimo Raag fått det.