Our languages

Albanian

Finno-Ugric Languages
Estonian, Finnish, Hungarian, Sami

German

Romance Languages
Catalonian, French, Italian, Spanish

Slavic Languages
Bulgarian, Czech, Polish, Russian, Serbian/Croatian/Bosnian

 

Internt för anställda

Här finns internsidan
(inloggning med CAS)

Welcome to Modern Languages!

 

 

Welcome to the Department of Modern Languages

Here we pursue education and research in Finno-Ugric languages, Romance languages, Slavic languages, and German, as well as education (but not research) in Albanian.

The Department is located at the Centre for the Humanities: English Park Campus in Uppsala.

The following information about our Department is currently available in English:

On the page Department personnel, all of our associates are presented in a brief text – in Swedish. However, many of our associates have a link to a personal page ("Personlig hemsida"), which may be available in English (or another language) as well.

 

 

Aktuella högre seminarier, gästföreläsningar m m

Klicka på datumet för fullständig föredragstitel, tid, plats mm (i respektive seminarieprogram).

23 aprilFernando Bermúdez: Evidentialitet i spanskan
23 aprilAndreas Nievergelt: Sprachforschung mit Taschenlampe
24 aprilKarolina Wirdenäs: Samtal som explicit och implicit lärandestöd
25 aprilJosip Novakovich: Writing the Balkan wars
28 aprilDorijan Hajdu: Pragmatisk ekvivalent
12 majDilyana Radoslavova: Damaskinos Studites'Thesaurus
14 majBirgitta Hellqvist: Hur gérondif översätts till svenska
15 majAnja Stukenbrock: Deixis in face to face interaction
16 majAnja Stukenbrock: Traumaforschung
19 majMagnus Dahnberg: Tolkmedierade samtal (slutseminarium)
21 majNils B. Thelin : L’emploi de depuis + Durée avec le passé composé
26 majHeldagsseminarium till Sven Gustavssons minne
27 majSophie Guignard: Presentation av avhandlingsarbetet
27 majMadlena Norberg: Det är svårt att hålla sorbiskan vid liv
28 majHouda Landolsi: L’emploi d’exemple(s) dans le discours
28 majMarkus Huss: Språk och (o)ljud hos Peter Weiss
2 juniPontus Lindgren: Language and National Thought
4 juniAranzazu Santos Muñoz: Öppningssekvensen i videokonferenser
9 juniJohan Muskala: Avhandlingskapitel
12-14 juniInternationell konferens: Third Language Acquisition

 

.

9th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism
L3-conference in Uppsala, 12-14 June 2014!
Read more here!