Institutionen för moderna språk

Modernas diskurs- och interaktionsseminarium (MODIS)

MODISMODIS är en seminarieserie vid Moderna språk som välkomnar alla forskare och doktorander inom fältet oavsett institution. Seminarierna fungerar som diskussionsforum kring frågor som har interaktion och diskurs som ingång, men som öppnar för olika perspektiv. Frågeställningarna kan vara av metodisk, empirisk eller teoretisk karaktär.

Om MODIS

MODIS-seminarierna kan ta sig olika former: från föredrag till manusdiskussioner eller datasessioner. Work in progress är välkommen. MODIS arbetsspråk är svenska, men vi behandlar material från många olika språkområden. MODIS samordnas av Gregory Garretson, Johan Gille, Lina Nyroos, Dessislava Stoeva-Holm och Coco Norén. Vill du ha kontakt med MODIS? Skriv till modis@moderna.uu.se.

Nästa seminarium

INSTÄLLT PÅ GRUND AV SJUKDOM! (Den 8 juni, kl. 10:15-12:00, i rum 16-3062 (Moderna språks seminarierum) kommer Johanna Ohlsson, doktorand i etik vid UCRS: Uppsala Centre for Russian and Eurasian Studies, Uppsala universitet, att tala om följande:)

Balancing self-perception and outside expectations: South African justification strategies of peacebuilding abroad    

Frequent references to moral values within foreign policy discourses indicate that ethics has a role to play within the topic of international relations, regardless of the dominating paradigm. This paper focuses on the discursive strategies used in foreign policy discourse in South Africa, in relation to the country’s engagements in peacebuilding missions abroad. I examine the discourse strategies used to justify peace engagement, how are they used and what could explain why they are being used. 

The analysis shows that three overarching approaches are used, and the paper presents a tripartite typology of discursive justification strategies. The analysis, which is based on reviews of South Africa’s foreign policy documents as well as interviews with decision makers and scholars, further shows that the strategies can be explained by historical, cultural and geographical factors.

The paper contributes to the literature on the ethics of foreign policy both through the case study and also through the specific focus on the justification strategies of peacebuilding, shedding light on a previously fairly dark corner.

Alla är välkomna till seminariet!