Transculturación y retórica en el Códice Florentino

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken 16-3062
  • Föreläsare: Leonardo Rossiello
  • Arrangör: Seminariet för romansk litteraturvetenskap
  • Kontaktperson: Sylviane Robardey-Eppstein
  • Seminarium

PÅGÅENDE FORSKNING
Leonardo ROSSIELLO (universitetslektor, docent i spanska, Uppsala) :
Transculturación y retórica en el Códice Florentino
[språk: spanska/svenska]