Institutionen för moderna språk

På gränsen mellan olika textuella relationer – översättning av markörer för samtidighet, kontrast och koncession (alors que och tandis que)

  • Datum: 2017-10-11 kl 14:15 16:00
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062
  • Föreläsare: Maria Svensson
  • Arrangör: Romanska seminariet
  • Kontaktperson: Hans Kronning
  • Seminarium