Googlande språkelever. Redogörelse för ett avhandlingsarbete i spanska med fokus på elevers skrivande och hur användning av ”Google översätt” påverkar syntaxen i elevernas texter

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 7-0016
  • Föreläsare: Kent Fredholm
  • Arrangör: Romanska seminariet
  • Kontaktperson: Hans Kronning
  • Seminarium