Institutionen för moderna språk

’Vi och dom’: Ryssland som idé.

  • Datum: 2018-04-09 kl 14:15 16:00
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062
  • Föreläsare: Bengt Jangfeldt
  • Arrangör: Slaviska seminariet
  • Kontaktperson: Karine Åkerman Sarkisian
  • Seminarium

Bengt Jangfeldt (Centrum för vetenskapshistoria, Stockholm).
’Vi och dom’: Ryssland som idé.
Ordförande: Karine Åkerman Sarkisian. Språk: svenska