Scheman

Scheman för höstterminen 2019

OBS! Reservation för ändringar! Särskilt vid terminsstarten händer det ofta att det behöver göras schemaändringar.
   När dessa scheman publiceras i juni 2019 är vi medvetna om att det är ändringar och kompletteringar på väg, som kommer att införas under veckorna närmast före terminsstarten. Då kommer också schemana att korrekturläsas grundligt och eventuella felaktigheter rättas till.

Romanska språk

Slaviska språk

Tyska 

Språkvetarprogrammet

Masterprogram i språkScheman för sommarkurser 2019OBS! Reservation för ändringar! Särskilt före och runt terminsstarten händer det ofta att det behöver göras schemaändringar.