Tyska

Vid Uppsala universitet har undervisning i tyska bedrivits sedan 1600-talet; den förste språkmästaren i tyska tillträdde 1694. Som forskningsämne har tyskan naturligtvis en betydligt kortare historia, och inte förrän 1903 fick universitetet en professur i enbart tyska (genom att professuren i germanska språk delades upp i en professur i engelska och en i tyska). Sedan 1 januari 2004 utgör tyskan inte längre en egen institution, utan ämnet är numera en del av Institutionen för moderna språk.

Idag har vi utbildning i tyska från ren nybörjarnivå upp till E-nivå. På A-och B-nivå har vi även utbildning i tyska i Tyskland (Freiburg). Man kan på C- och D-nivå även studera tyska vid tyskspråkiga universitet genom våra utbytesprogram.

Vi har även forskarutbildning i tyska; hos oss skrivs avhandlingar med både språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig inriktning.

Forskningen i tyska (utöver doktorsavhandlingarna) omfattar likaså både språkvetenskap och litteraturvetenskap, och har stor spännvidd.

Ämnet tyska samarbetar även med andra humanistiska ämnen inom Forum för tysklandsstudier. Till forumet är också Masterprogram i tysklandsstudier (120 hp) knutet.

 

Verksamma inom ämnet tyska

På vår personalsida ges kortfattad information om aktuell forskning och undervisning för samtliga verksamma inom ämnet.
Där finns också länkar till personliga hemsidor, som i många fall ger mer detaljerad information om var och en.

Tysk film

Hjärtligt välkomna till våra tyska filmkvällar!
Här finns programmet

Språktandem

Öva att prata tyska genom TANDEM! Läs mer här!