Institutionen för moderna språk

Bulgariska, fortsättningskurs B 2017/2018 (30 hp)

HT17 vecka 35-22 - Blandad tid - 50 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-58700 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Platsgaranti

Uppläggning för distanskurs: De studerande arbetar individuellt men med undervisning via Internet 1 till 2 gånger i veckan. Tillgång till Internetansluten dator är därför nödvändig. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängliga via Internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

Behörighet: Minst 22,5 hp från Bulgariska I och II

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Anmärkning: Kursen kan ställas in om det blir för få sökande.

Om kursen

Utbildningen syftar till att i förhållande till baskursen Bulgariska II ge ökad praktisk språkfärdighet samt ökade kunskaper om bulgariska språket och litteraturen. Kursen består av följande fyra delkurser:
Delkurs 1. Muntlig språkfärdighet och fonetik, 7,5 p
Delkurs 2. Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 p
Delkurs 3. Text, 7,5 p
Delkurs 4. Litteraturhistoria, 7,5 p

Mer information

Kontakt

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsv. 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1297

Fax: 018-471 3480

E-post: info@moderna.uu.se

Studievägledare studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31