Estniska A 2018/2019 (30 hp)

HT18 vecka 36-23 - Blandad tid - 50 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-58113 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: De studerande arbetar individuellt. Arbetsuppgifter kommer att genomföras via internet. Programvara och delar av kursmaterialet som hör till kursen kommer att finnas tillgängligt via internet. Examination sker med tentamen och inlämningsuppgifter.

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Kursen syftar till att ge grundläggande teoretiska kunskaper om estniska språket och skapa viss färdighet i att tala och skriva estniska samt att ge grundläggande kunskaper om Estlands geografi, samhällsförhållanden, historia och kultur. Kursen består av fyra delkurser:

  1. Estniskans grunder 7,5 hp
  2. Det estniska språksystemet 7,5 hp
  3. Färdighetsträning 7,5 hp
  4. Estlandskunskap I 7,5 hp.

Mer information

Kontakt

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsv. 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1297

Fax: 018-471 3480

E-post: info@moderna.uu.se

Studievägledare studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31