Institutionen för moderna språk

Finsk-ugriska språk D1 2018/2019 (30 hp)

HT18 vecka 36-23 - 50 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-58115 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Uppläggning för distanskurs: Kursen har några sammankomster i Uppsala.

Antal träffar för distans: 5

Antal obligatoriska träffar för distans: 5

HT18 vecka 36-23 - 50 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-58100 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Platsgaranti

Uppläggning för distanskurs: Kursen har några sammankomster i Uppsala.

HT18 vecka 36-23 - 50 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-58124 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Platsgaranti

Uppläggning för distanskurs: Kursen har några sammankomster i Uppsala.

Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med något finsk-ugriskt språk som huvudområde alternativt 120 hp vari ska ingå 90 hp i något finskt-ugriskt språk inklusive självständigt arbete.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 50000 kr

Studieavgift, totalt: 50000 kr

Anmärkning: Inriktning finska - anmälningskod UU- 58115
Inriktning estniska - anmälningskod UU-58124
Inriktning i övriga finsk-ugriska språk - anmälningskod UU-58100

Om kursen

Kursen innehåller magisterarbete om 15 hp. Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper om huvudspråket samt förtrogenhet med språkvetenskapliga metoder och problem.

Mer information

Kontakt

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsv. 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1297

Fax: 018-471 3480

E-post: info@moderna.uu.se

Studievägledare studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31