Ryska C, fackspråklig inriktning 2018/2019 (7,5 hp)

VT19, Kvällstid, 25 %, Distans

Startdatum: 21 januari 2019

Slutdatum: 9 juni 2019

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2018

Anmälningskod: UU-08608 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Uppläggning för distanskurs: Du arbetar individuellt. Arbetsuppgifter kommer att genomföras via elektronisk kommunikation. Tillgång till internetansluten dator är därför nödvändig. Examination sker genom obligatoriska inlämningsuppgifter och muntlig redovisning.

Behörighet: Ryska A och minst 22,5 hp från Ryska B, vari ska ingå delkurserna Grammatik, Skriftlig språkfärdighet och Muntlig språkfärdighet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Kursen kan ställas in om det blir för få sökande.

Om kursen

Kursen ger goda färdigheter i att självständigt tillägna sig fackspråkliga texter med tonvikt på ekonomiska och samhällspolitiska aspekter av det moderna Ryssland samt god träning i affärsryska såväl skriftlig som muntlig.

Mer information

Kontakt

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsv. 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1297

Fax: 018-471 3480

E-post: info@moderna.uu.se

Studievägledare studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31