Ryska D1 2018/2019 (15 hp)

VT19, 50 %, Distans

Startdatum: 21 januari 2019

Slutdatum: 9 juni 2019

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2018

Anmälningskod: UU-08610 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Uppläggning för distanskurs: Kursen har några sammankomster i Uppsala. Skriftliga och muntliga prov.

Antal träffar för distans: 6

Antal obligatoriska träffar för distans: 6

Behörighet: Minst 22,5 hp från Ryska C

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 22500 kr

Studieavgift, totalt: 22500 kr

Anmärkning: Examensarbete ingår ej. Tillsammans med Ryska D2 kan du ha ryska som huvudområde i en kandidatexamen.

Om kursen

Kursen ger mycket god och allsidig praktisk språkfärdighet, gedigna teoretiska kunskaper om ryska språket samt fördjupade kunskaper om rysk idéhistoria med läsning av relevanta texter i original. Kursen består av tre delkurser:

  1. Språkfärdighet 4 hp
  2. Text 6 hp
  3. Rysk idéhistoria 5 hp

Mer information

Kontakt

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsv. 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1297

Fax: 018-471 3480

E-post: info@moderna.uu.se

Studievägledare studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31