Institutionen för moderna språk

Rysk text 2017/2018 (7,5 hp)

HT17 vecka 35-02 - Blandad tid - 25 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-58616 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Uppläggning för distanskurs: Muntlig examination äger rum i Uppsala.

Antal träffar för distans: 1

Antal obligatoriska träffar för distans: 1

VT18 vecka 03-22 - Blandad tid - 25 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-08616 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Uppläggning för distanskurs: Muntlig examination äger rum i Uppsala.

Antal träffar för distans: 1

Antal obligatoriska träffar för distans: 1

Behörighet: 120 hp inklusive minst 105 hp ryska. Sv B/Sv2 B.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen består av självständig läsning av fritt valda originaltexter på ryska med utblickar mot rysk litteratur- och kulturhistoria. Kursen omfattar 1200 normalsidor rysk text (större delen skönlitteratur men även ett antal sidor samhällsvetenskaplig text).

Mer information

Kontakt

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsv. 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1297

Fax: 018-471 3480

E-post: info@moderna.uu.se

Studievägledare studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31