Serbiska/kroatiska/bosniska C 2018/2019 (30 hp)

HT18 vecka 36-23 - 50 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-58803 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Platsgaranti

Uppläggning för distanskurs: Kursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt men med undervisning via internet 1-2 gånger i veckan. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

Behörighet: Minst 22,5 hp på Serbiska/Kroatiska/Bosniska B

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Anmärkning: Examensarbete ingår ej. Kursen kan ställas in om det blir för få sökande.

Om kursen

Kursen syftar till att ge god och allsidig praktisk språkfärdighet och ytterligare ökade teoretiska kunskaper om serbiska/kroatiska/bosniska samt utökade kunskaper om språkområdets litteratur och kultur.

Mer information

Kontakt

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsv. 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1297

Fax: 018-471 3480

E-post: info@moderna.uu.se

Studievägledare studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31