Institutionen för moderna språk

Nordsamiska II 2018/2019 (7,5 hp)

HT18 vecka 46-03 - 50 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-58108 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Platsgaranti

Uppläggning för distanskurs: Du arbetar individuellt. Arbetsuppgifterna genomförs via internet. Programvara och delar av kursmaterialet finns tillgängligt via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

Behörighet: Nordsamiska I

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Kursen samundervisas med Nordsamiska, baskurs A.

Om kursen

Kursen innehåller en fortsatt översikt över nordsamiskans grammatiska struktur, tal-, läs-, och skrivövningar samt inlärning av ett utökat basordförråd.

Mer information

Kontakt

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsv. 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1297

Fax: 018-471 3480

E-post: info@moderna.uu.se

Studievägledare studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31