Institutionen för moderna språk

Tyska C1 2017/2018 (30 hp)

HT17 vecka 35-02 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-58904 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

HT17 vecka 35-22 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-58910 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

VT18 vecka 03-22 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-08904 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

VT18 vecka 03-03 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-08910 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: Tyska A och minst 22,5 hp från Tyska B

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Utbildningen syftar till att ytterligare förbättra den muntliga och skriftliga språkbehandlingen, till att ge fördjupade kunskaper i litteratur- respektive språkvetenskap samt förmåga att genomföra en självständig undersökning av ett begränsat ämne.

Mer information

Kontakt

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsv. 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1297

Fax: 018-471 3480

E-post: info@moderna.uu.se

Studievägledare studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31