Tyska D: Retorikforskning, textlingvistik och samtalsanalys 2018/2019 (7,5 hp)

HT18 vecka 36-03 - 25 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-58928 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

HT18 vecka 36-03 - 25 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-58929 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Platsgaranti

Uppläggning för distanskurs: I kursen utnyttjas webbstöd.

VT19 vecka 04-23 - 25 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-08928 Inställd

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

VT19 vecka 04-23 - 25 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-08929 Inställd

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Platsgaranti

Uppläggning för distanskurs: I kursen utnyttjas webbstöd.

Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med tyska som huvudområde alternativt 120 hp vari ska ingå 90 hp tyska inklusive självständigt arbete.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Undervisningen består av seminarier, där de aktuella forskningsområdena gås igenom och illustreras i praktiska analyser och övningar.

Mer information

Kontakt

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsv. 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1297

Fax: 018-471 3480

E-post: info@moderna.uu.se

Studievägledare studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31