Institutionen för moderna språk

Ungernkunskap 2017/2018 (7,5 hp)

VT18 vecka 03-22 - 25 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-08123 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: All kommunikation är nätbaserad. De studerande arbetar individuellt men med undervisning via internet, vilket innebär regelbundna nätbaserade lektioner. Arbetsuppgifterna kommer att genomföras via internet. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängliga via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Denna kurs ersätter Ungerns kultur och samhälle, 7,5 hp.

Om kursen

Kursen innehåller en genomgång av Ungerns geografi och historia samt en översiktlig genomgång av den ungerska kultur- och litteraturhistorien. Vidare bibringas studenterna allmän kännedom om de uraliska folken och språken, deras benämningar, utbredning och aktuella förhållanden.

Mer information

Kontakt

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsv. 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1297

Fax: 018-471 3480

E-post: info@moderna.uu.se

Studievägledare studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31