Kursplan för Introduktionskurs i franska A11

Introductory Course in French A11

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FR000
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Franska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-11-16
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2007
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-16.

Mål

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i franska. Den muntliga och skriftliga språkfärdigheten tränas. Den studerande ska bygga upp ett basordförråd samt tillägna sig en grundläggande förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på franska.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha förvärvat grundläggande kunskaper i franska
• ha byggt upp ett basordförråd och tillägnat sig en grundläggande förmåga
att uttrycka sig i tal och skrift på franska

Innehåll

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Nybörjarkurs med muntlig och skriftlig språkfärdighet 1 (7,5 hp)
Genomgång av grunderna i det franska språket (uttal, grammatik och ordförråd) på basis av en nybörjarbok. Muntliga och skriftliga övningar. Skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha tillägnat sig de första grunderna i franskans uttal, grammatik och
ordförråd
• skriftligt och muntligt kunna använda ett enkelt ordförråd

Delkurs 2. Nybörjarkurs med muntlig och skriftlig språkfärdighet 2 (7,5 hp)
Fortsatt genomgång av grunderna i det franska språket (uttal, grammatik och ordförråd) på basis av en nybörjarbok. Muntliga och skriftliga övningar. Skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha utökat sina kunskaper i franskans uttal, grammatik och ordförråd
• skriftligt och muntligt kunna använda ett grundläggande ordförråd

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker skriftligt. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs normalt att detta betyg erhållits på båda delkurserna.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Introduktionskurser Franska A 11 och A 12 ger särskild behörighet till Franska A i ämnet.

Övriga föreskrifter

Kursen ges normalt på halvfart med start på höstterminen. För tillträde till Introduktionskurs i franska A 12 krävs genomgången Introduktionskurs i franska A 11.

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Franska A, Fackspråklig kurs i franska A 111 eller A 112, Franska A 211 eller EG-/EU-franska A 211.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2007

Delkurs 1. Nybörjarkurs med muntlig och skriftlig språkfärdighet 1 (7,5 poäng)

Delkurs 2. Nybörjarkurs med muntlig och skriftlig språkfärdighet 2 (7,5 poäng)

ORDBOK:

 • Norstedts stora franska ordbok : fransk-svensk, svensk-fransk : [142.000 ord och fraser] Nygren, Håkan; Micaux, Wandrille; Thiel, Mathias; Wiman, Mona

  2. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk