Kursplan för Introduktionskurs i italienska A11

Introductory Course in Italian A11

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5JT001
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Italienska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2007
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2004-04-15 och senast reviderad 2006-12-07.

Mål

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i italienska. Den muntliga och skriftliga språkfärdigheten tränas. Den studerande ska bygga upp ett basordförråd samt tillägna sig en grundläggande förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på italienska.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha förvärvat grundläggande kunskaper i italienska
• ha byggt upp ett basordförråd och tillägnat sig en grundläggande förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på italienska

Innehåll

Kursen består av följande två delkurser:
Delkurs 1. Nybörjarkurs med muntlig och skriftlig språkfärdighet 1 (7,5 hp)
Genomgång av grunderna i det italienska språket (uttal, grammatik och ordförråd) på basis av en nybörjarbok. Muntliga och skriftliga övningar. Skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha tillägnat sig i de första grunderna i italienskans uttal, grammatik och ordförråd
• skriftligt och muntligt kunna använda ett enkelt ordförråd

Delkurs 2. Nybörjarkurs med muntlig och skriftlig språkfärdighet 2 (7,5 hp)
Fortsatt genomgång av grunderna i det italienska språket (uttal, grammatik och ordförråd) på basis av en nybörjarbok. Muntliga och skriftliga övningar. Skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha utökat sina kunskaper i italienskans uttal, grammatik och ordförråd
• skriftligt och muntligt kunna använda ett grundläggande ordförråd

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker skriftligt. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs normalt att detta betyg erhållits på båda delkurserna.

Övriga föreskrifter

Kursen ges normalt på halvfart med start på höstterminen. För tillträde till Introduktionskurs i italienska A 12 krävs genomgången Introduktionskurs i italienska A 11.
Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Italienska A, Italienska A 111 eller A 112 eller Italienska A 211.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2007

Delkurs 1. Nybörjarkurs med muntlig och skriftlig språkfärdighet 1, 7,5 hp.

 • Mangili, Britta; Prina, Serena Prego.

  1. uppl.: Stockholm: Bonnier utbildning, 2006

  Prego 1 Allt i ett-bok inkl. elev-cd

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 2. Nybörjarkurs med muntlig och skriftlig språkfärdighet 2, 7,5 hp.

 • Edström, Tore; Hedenquist, Jan-Anders; Forsgren, Mats Modern italiensk grammatik.

  4. uppl.: Stockholm: Almqvist & Wiksell, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sjöqvist, Cecilia Primo corso. Esercizi casa

  1. uppl.: Lund: Folkuniv:s förl., 2001

  Se bibliotekets söktjänst

 • Prete, Donatella; Sassola, Pierangelo Comunicare 1

  Folkuniversitetets förlag, 2011

  Denna bok ersätter Prete/Sassola: Primo Corso textbok som tidigare stod i litteraturlistan, men som nu är utgången från förlaget. OM ni fortfarande kan få tag på Primo Corso i bokhandeln så ska ni skaffa den, eftersom en del redan har hunnit köpa den. Vänta med att köpa Communicare tills ni har fått information av er lärare.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Kompendium (köps på exp.)

Rekommenderad litteratur

 • Zingarelli, Nicola Lo Zingarelli minore : vocabolario della lingua italiana.

  12. ed. minore: Bologna: Zanichelli, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

Ordbok: