Institutionen för moderna språk

Kursplan för Rysslands historia, kultur och samhällsliv

Russia's History, Culture and Society

Kursplan

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 5RY010
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Ryska G1N
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2006-11-16
  • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Gäller från: vecka 35, 2007
  • Behörighet: Grundläggande behörighet
  • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Mål

Kursen ska ge en god överblick över Rysslands utveckling vad gäller historia, kulturhistoria och samhälle.

Kursen ger insikter i Rysslands historiska, kulturella och politiska utveckling samt aktuella samhällsfrågor.
Efter avslutad kurs ska studenten
• kunna redogöra för huvuddragen i Rysslands historia
• kunna redogöra för huvuddragen i Rysslands kulturhistoriska utveckling
• kunna redogöra för ryska politiska förhållanden samt aktuella samhällsfrågor

Kunskapskontroll sker genom skriftlig examination.

Innehåll

Kursen består dels av en grundläggande genomgång av Rysslands historia, kultur- och idéhistoria, bildkonst, musikhistoria samt folk och språk, dels av en översikt över samhällsutveckling, politiska och ekonomiska förhållanden och geografi. Dessutom belyses förbindelserna mellan Sverige och Ryssland genom tiderna.

Examination

Kunskapskontroll sker genom ett skriftligt slutprov. Som betyg används något av uttrycken väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: vecka 35, 2007

Versioner av litteraturlistan