Kursplan för Franska för naturvetare och teknologer A211

French with Special Reference to Science and Technology A211

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FR027
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Franska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2007
 • Behörighet: Sv B/Sv2 B och Fr lägst C-språk kurs B/steg 3. Därutöver krävs minst 10 p/15 hp inom teknik/naturvetenskap.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1994-04-14 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2001-06-12.

Mål

Efter genomgången utbildning ska den studerande kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt korrekt på franska, kunna uppfatta och förstå vardaglig talad franska, kunna läsa och förstå texter med tekniskt-naturvetenskapligt innehåll på franska samt behärska grunderna i fransk grammatik.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna läsa, förstå och analysera franska texter med
tekniskt/naturvetenskapligt innehåll

• i tal och skrift kunna uttrycka sig om och diskutera tekniska och
naturvetenskapliga ämnen

• behärska den franska grammatiken huvuddrag

• ha vissa insikter i tekniska och naturvetenskapliga yrken och
forskningsorganisationer i Frankrike

Innehåll

a) Den franska grammatikens huvuddrag. Språklig analys med utgångspunkt från svenska och franska i samband med översättningsövningar. Den skriftliga språkfärdigheten övas.

b) Studium av 100-150 sidor text, i huvudsak bestående av sakprosa. Vid läsningen av texterna uppmärksammas förutom innehållet grammatik, vokabulär och fraseologi. Den muntliga språkfärdigheten och uttalet övas.

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Obligatoriska inlämningsuppgifter och kontinuerlig bedömning. En tvågradig betygsskala tillämpas: Godkänd och Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen ges normalt på kvartsfart med start på höstterminen.

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Franska A, Introduktionskurs i franska A 11 eller A 12, Fackspråklig kurs i franska A 111 eller EG-/EU-franska A 211.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2007

Ordbok:

 • Prismas stora franska ordbok : fransk-svensk, svensk-fransk: [85000 uppslagsord och fraser]

  Stockholm: Norstedts ordbok, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

Dessutom rekommenderas:

 • Enwall, Jeanni; Lötmarker, Ruth Fransk-svensk ordbok

  Stockholm: Natur och kultur, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lötmarker, Ruth; Pioud, Gérard Fransk svensk fackordbok : handel, ekonomi, juridik, förvaltning.

  Stockholm: Natur och kultur, 1986

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lötmarker, Ruth; Pioud, Gérard Svensk-fransk fackordbok : handel, ekonomi, juridik, förvaltning.

  Stockholm: Natur och kultur, 1984

  Se bibliotekets söktjänst

 • Corréard, Marie-Hélène; Grundy, Valerie The concise Oxford-Hachette French dictionary : French-English, English-French.

  2nd ed.: Oxford: Oxford University Press, 1998

  Se bibliotekets söktjänst