Kursplan för Bulgarienkunskap

Bulgarian Studies

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5BU005
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-10-19
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 04, 2008
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ingår även i Bulgariska II som delkurs 2. Bulgarienkunskap.

Mål

Undervisningen syftar till att ge översiktliga kunskaper om språket samt kunskaper om bulgarisk realia, sport, kultur, film och litteratur.
Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna läsa och skriva med kyrilliska bokstäver
• ha grundläggande kännedom om Bulgariens historia, politiska förhållanden och geografi
• ha viss kännedom om slaviska folk och språk
• ha viss kännedom om bulgarisk film och idrott
• ha en översiktlig kunskap om bulgarisk litteratur och dess historia.

Innehåll

Kursen startar med genomgång av det kyrilliska alfabetet samt enklare bulgariska uttryck. Den ger en översikt över Bulgariens geografi, historia, kultur, idrott och film. Den behandlar också det bulgariska språkets historia och struktur relaterade till de andra slaviska språken samt ger en allmän översikt över Bulgariens litteraturhistoria. I kursen ingår läsning av två bulgariska noveller i översättning eller original.

Undervisning

Kursen är Internetbaserad.

Examination

Kunskapskontroll sker genom ett skriftligt eller muntligt slutprov, inlämningsuppgifter, PM eller hemtenta.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Bulgariska I och Bulgariska II. Kursen kan tillgodoräknas i Bulgariska II som delkurs 2. Bulgarienkunskap.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2012

 • Assenova, Daniela Bulgariska för nyfikna

  Uppsala: 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gyllin, Roger; Svanberg, Ingvar Slaviska folk och språk

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Daleke, Pia Länder i fickformat. : 513 Bulgarien

  Omarb. och aktualiserad version av 2005 års häfte: Stockholm: Utrikespolitiska institutet (UI), 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kassabova, Kapka Street without a name : childhood and other misadventures in Bulgaria

  London: Portobello, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dinev, Dimitré Lundgren, Bo Änglatungor

  Lindome: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk