Kursplan för Mångfald på Balkan: historia, kultur och samhällsliv

Balkan Pluralities: History, Culture and Society

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SB007
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Serbiska/kroatiska/bosniska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-10-19
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 04, 2008
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ingår även på SKB II som delkurs 2 Mångfald på Balkan: historia, kultur och samhällsliv.

Mål

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha grundläggande kännedom om språkområdets historia, politiska förhållanden, kultur och geografi
• ha viss kännedom om slaviska folk och språk

Innehåll

Delkursen innehåller en grundläggande genomgång av språkområdets historia, politiska förhållanden, kultur och geografi samt av slaviska folk och språk.

Undervisning

Delkursen ges i form av föreläsningar och lektioner.

Examination

Kunskapskontroll sker genom obligatoriska inlämningsuppgifter och ett skriftligt slutprov.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs SKB I och SKB II. Kursen kan tillgodoräknas på SKB II som delkurs 2 Mångfald på Balkan: historia, kultur och samhällsliv.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2008

 • Cohen, Lenard J. Broken bonds : Yugoslavia's disintegration and Balkan politics in transition

  2. ed.: Boulder, Colo.: Westview Press, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gyllin, Roger; Svanberg, Ingvar Slaviska folk och språk

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Resic, Sanimir En historia om Balkan : Jugoslaviens uppgång och fall

  Lund: Historiska Media, 2006

  Se bibliotekets söktjänst