Kursplan för Serbiska/kroatiska/bosniska II

Serbian/Croatian/Bosnian II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SB002
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Serbiska/kroatiska/bosniska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2007-10-19
 • Reviderad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 04, 2008
 • Behörighet: Serbiska/Kroatiska/Bosniska I.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-18 och senast reviderad 2007-10-19.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha ökade praktiska och teoretiska kunskaper om SKB
• ha viss kännedom om litteratur på SKB och språkområdets realia

Innehåll

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp
Delkursen innehåller moment för träning av den formlära och syntax i SKB.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna översätta från svenska till SKB och omvänt med inriktning främst på vardagsspråkets ordförråd
• kunna i ökad utsträckning tala och uppfatta SKB.

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen (muntlig språkfärdighet) och genom ett skriftligt slutprov (skriftlig språkfärdighet).

Delkurs 2. Mångfald på Balkan: historia, kultur och samhällsliv, 7,5 hp

Delkursen innehåller en grundläggande genomgång av språkområdets historia, politiska förhållanden, kultur och geografi samt av slaviska folk och språk.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha grundläggande kännedom om språkområdets historia, politiska förhållanden, kultur och geografi
• ha viss kännedom om slaviska folk och språk

Kunskapskontroll sker genom obligatoriska inlämningsuppgifter och ett skriftligt slutprov.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga studier är av avgörande vikt för att kursmålet ska uppnås.

Examination

Studenten visar resultatet av sina prestationer genom en kombination av prov. Dessa prov kan vara muntliga eller skriftliga (se under varje delkurs). Kursen betygsätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på båda delkurserna.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser andra terminens studier (på halvfart) i ämnet SKB. För ämnesfördjupning till filosofie kandidatexamen krävs ytterligare 90 högskolepoäng (SKB B, SKB C och SKB D), varav ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen med huvudområde Slaviska språk krävs därutöver ytterligare 30 högskolepoäng i ämnet.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2008

 • Alexander, Ronelle Bosnian, Croatian, Serbian, a grammar : with sociolinguistic commentary

  Madison, Wis.: University of Wisconsin Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Alexander, Ronelle; Elias-Bursać, Ellen Bosnian, Croatian, Serbian, a textbook : with exercises and basic grammar

  Madison, Wis.: University of Wisconsin Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Alexander, Ronelle; Elias-Bursać, Ellen Bosnian, Croatian, Serbian, audio supplement : to accompany Bosnian, Croatian, Serbian, a textbook (6 CD set)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dahl, Adolf; Gustafsson, Anders Jämförande ordbok från serbiska, kroatiska och bosniska till svenska

  Uppsala: Dahls, 2002

  Se bibliotekets söktjänst