Kursplan för Rysk litteraturhistoria I

History of Russian Literature I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RY029
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Ryska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-06-12
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2008
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-06-12.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:
• översiktligt kunna redogöra för huvuddragen i den ryska litteratur- och kulturhistorien
• ha grundläggande kännedom om centrala författarskap och verk
• ha bekantat sig med litterära texter av olika genrer

Innehåll

Kursen innehåller en översikt av den ryska litteratur- och kulturhistorien från dess begynnelse till våra dagar. Läsning och diskussion av centrala verk i översättning, med tillhörande vetenskapliga artiklar som ger prov på olika metodologiska perspektiv.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings- och övningsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och/eller genom ett skriftligt slutprov.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen kan inte utgöra del av ämnesfördjupning inom huvudområdet ryska.

Övriga föreskrifter

Kursen kan läsas på grundnivå samt som en breddningskurs på avancerad nivå.

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs tillsammans med Ryska B.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2011

Skönlitterära texter i översättning (obligatoriska):

Med undantag av Pusjkin och Lyrik i urval, införskaffas alla skönlitterära texter på egen hand, förslagsvis på bibliotek eller antikvariat. Det är likgiltigt vilken utgåva ni läser.

 • Dostojevskij, Fjodor Roseen, Ulla Anteckningar från källarhålet

  3. uppl.: Stockholm: Atlantis, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gogol, Kappan

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Platonov, Andrej Platonovič Öberg Lindsten, Kajsa Grundgropen

  Stockholm: Ersatz, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pusjkin, Aleksandr Bronsryttaren

  .,

  Finns uppladdad i kursens filarea

  Obligatorisk

 • Solženicyn, Aleksandr Isaevič Björkegren, Hans En dag i Ivan Denisovitjs liv

  [Ny utg.]: Stockholm: Bonnier, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tjechov, Anton Körsbärsträdgården

  .,

  Obligatorisk

 • Tolstoj, Lev Roseen, Ulla Anna Karenina

  Stockholm: Norstedt, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Turgenev, Ivan Sergeevič Fäder och söner

  Stockholm: Natur o. kultur, 1968

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Modern roman, utkommen under de senaste tjugo åren. Väljes i samråd med läraren

  .,

  Obligatorisk

 • Lyrik i urval

  Institutionen för moderna språk,

  Kommer att finnas på filarea

  Obligatorisk

Mycket viktigt: Börja läsa de stora romanerna (Karamzin, Turgenjev, Tjechov, Platonov) redan vid (ännu hellre före) terminsstart!

Sekundärlitteratur (obligatorisk):

Tips på referenslitteratur (ej obligatorisk):