Kursplan för Rysk idéhistoria

History of Ideas in Russia

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RY030
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Ryska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-06-12
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2008
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-06-12.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha gedigna kunskaper i Rysslands idéhistoriska utveckling
• kunna förklara det moderna Rysslands samhällsfrågor utifrån dess kultur- och idéhistoriska rötter

Innehåll

Kursen innehåller läsning av centrala idéhistoriska texter i översättning, fördjupat studium av enskilda verk. Självständigt studium av minst ett valt verk som redovisas skriftligt.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings- och övningsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och/eller genom ett skriftligt slutprov.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen kan inte utgöra del av ämnesfördjupning inom huvudområdet ryska.

Övriga föreskrifter

Kursen kan läsas på grundnivå samt som en breddningskurs på avancerad nivå.

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs tillsammans med Ryska D1 eller Ryska D2.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: vecka 03, 2014

 • Bodin, Per-Arne Ryssland och Europa. En kulturhistorisk studie

  Stockholm: Natur och kultur, 2007

  (eller e-bok, 2011, ISBN 9789127127852)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bodin, Per-Arne Ryssland : idéer och identiteter

  Skellefteå: Norma, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Leatherbarrow, William J.; Offord, Derek. A history of Russian thought

  Cambridge: Cambridge University Press, 2010

  (eller tryckt utgåva, 2013, ISBN 978-1107412521)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dostojevskij, Fjodor Bröderna Karamazov

  (Valfri utgåva),

  Obligatorisk

 • Kompendium med artiklar

  (distribueras digitalt via Studentportalen),

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan