Institutionen för moderna språk

Kursplan för Litteraturkritik och litteraturvetenskap

History of Aesthetics and Literary Criticism

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TY029
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Tyska A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-10-23
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2009
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med tyska som huvudområde (Tyska A-C).
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-10-23.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha omfattande kunskaper om tysk litteraturhistoria från upplysningen och framåt
• kunna redogöra för hur litteraturhistoriska synsätt är kopplade till politiska. estetiska och genusrelaterade perspektiv
• kunna redogöra för den tyska litteraturkritikens utveckling från 1700- talet och det historiska sambandet mellan litteraturkritiken och den moderna litteraturvetenskapen
• ha god kännedom om litteraturvetenskapliga begrepp och insikter i modern litteraturteori

Innehåll

I seminarier behandlas den tyska litteraturkritikens och litteraturvetenskapens historia. I kursen ingår seminarier över den tyska estetikens klassiker.

Examination

Fortlöpande examination i samband med undervisningen samt avslutande skriftlig inlämningsuppgift.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

För ämnesfördjupning till magisterexamen krävs ytterligare 22,5 hp på avancerad nivå i huvudområdet, varav minst 15 hp ska vara ett självständigt arbete. För masterexamen krävs ytterligare 52,5 hp, varav minst 30 hp ska vara ett självständigt arbete.

Övriga föreskrifter

Kursen får tillgodoräknas i Tyska D1 eller Tyska D2 som delkurs Litteraturkritik och litteraturvetenskap, 7,5 hp.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2009

 • Vogt, Jochen Einladung zur Literaturwissenschaft : mit einem Vertiefungsprogramm im Internet

  6., erweiterte und aktualisierte Aufl.: Paderborn: Fink, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Heine, Heinrich Die Romantische Schule.

  Hamburg: 1836

  Tillgänglig Reclam-utgåva har ISBN 9783150098318

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lessing, Gotthold Ephraim Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und Poesie : mit beiläufigen Erläuterungen verschiedener Punkte deralten Kunstgeschichte.

  Stuttgart: Philipp Reclam Jun., 1964

  Tillgänglig Reclam-utgåva har ISBN 9783150002711

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Reich-Ranicki, Marcel Lauter Verrisse : mit einem einleitenden Essay.

  Erw. Neuausg: Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1984

  Tillgänglig utgåva har ISBN 9783423115780

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Sekundärlitteratur

 • Hohendahl, Peter Uwe; Berghahn, Klaus L.; Gf.4, Litteraturhistoria Tysk Nya Tiden Geschichte der deutschen Literaturkritik (1730-1980).

  Stuttgart: Metzler, cop. 1985

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kohlschmidt, Werner Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. Bd 2 : Geschichte der deutschen Literatur vom Barock bis zur Klassik.

  2. Aufl.: Stuttgart: Reclam Jun., Cop. 1981

  Se bibliotekets söktjänst