Kursplan för Franska C, skriftlig språkfärdighet

French C, Written Proficiency

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FR034
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Franska G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-03-30
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 36, 2009
 • Behörighet: Franska A och minst 15 p/22,5 hp på Franska B 1, vari ska ingå delkurs 1 och 2.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

• väl behärska mer komplexa strukturer i franskan för att kunna översätta
svensk text till idiomatisk franska
• kunna använda ett varierat och nyanserat franskt ordförråd
• kunna redogöra för skillnader och likheter mellan svenskt och
franskt språkbruk
• ha kunskap om relevanta grammatikor och ordböcker

Innehåll

Övningar i översättning från svenska till franska.

Examination

Skriftligt prov i översättning från svenska till franska.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

För fördjupning till filosofie kandidatexamen krävs avslutade kurser Franska A1 och Franska B1 samt ytterligare 22,5 högskolepoäng på C-nivån, varav ett självständigt arbete om 15 hp.
För fördjupning till filosofie magisterexamen krävs ytterligare 30 högskolepoäng (Romanska språk, Franska D1), varav ett självständigt arbete om 15 hp och till filosofie masterexamen ytterligare 60 högskolepoäng (Romanska språk, Franska D1/D2 och Franska E), varav ett självständigt arbete om 30 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medtas i examen tillsammans med Franska C, 30 hp.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2009

 • Boysen, Gerhard Fransk grammatik

  Lund: Studentlitteratur, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Riegel, Martin; Pellat, Jean-Christophe.; Rioul, René. Grammaire méthodique du français

  4. éd. entièrement revue (Quadrige).: Paris: Presses universitaires de France, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Robert, Paul Rey, Alain Le Robert micro : dictionnaire d'apprentissage de la langue française

  Nouvelle présentation 2008.: Paris: Le Robert, impr. 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom rekommenderas

 • Eriksson, Olof; Tegelberg, Elisabeth Svensk-franska strukturövningar med facit

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fransk universitetsgrammatik. Övningsbok med facit. Pedersen, John; Vikner, Carl; Spang-Hanssen, Ebbe; Eriksson, Olof; Lindvall, Lars; Tegelberg, Elisabeth; Lindvall, Lars

  Göteborg: Esselte studium/Akad.-förl., 1987

  Se bibliotekets söktjänst

 • Tegelberg, Elisabeth Från svenska till franska : kontrastiv lexikologi i praktiken.

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wall, Kerstin Bonniers franska grammatik.

  1. uppl.: Stockholm: Bonnier Utbildning, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

Ordböcker

 • Dubois, Jean; Mével, Jean-Pierre Larousse de la langue française : lexis

  Dernière éd. (rev. et corr.): Paris: Larousse, 1979

  Se bibliotekets söktjänst

 • Le petit Larousse : grand format

  [Éd.] 1995: Paris: Larousse, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

 • Norstedts stora franska ordbok : fransk-svensk, svensk-fransk : [142.000 ord och fraser] Nygren, Håkan; Micaux, Wandrille; Thiel, Mathias; Wiman, Mona

  2. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Le Robert illustré & Dixel 2011

  Le Robert : ISBN: 978-2849028896,