Kursplan för Polenkunskap I

Polish Studies I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5PL005
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Polska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-10-19
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2008-10-24
 • Reviderad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 43, 2008
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ingår även i Polska II som delkurs 2. Polenkunskap.

Mål

Undervisningen syftar till att ge översiktliga kunskaper om språket samt kunskaper om polsk realia, kultur, film och litteratur.
Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha grundläggande kännedom om Polens historia, politiska förhållanden och geografi
• ha viss kännedom om slaviska folk och språk
• ha viss kännedom om polsk film
• ha en översiktlig kunskap om polsk litteratur.

Innehåll

Kursen ger en översikt över Polens geografi, historia, kultur och film. Den behandlar också det polska språkets historia och struktur relaterade till de andra slaviska språken samt ger en allmän översikt över Polens litteraturhistoria.

Undervisning

Kursen är Internetbaserad.

Examination

Kunskapskontroll sker genom ett skriftligt eller muntligt slutprov, inlämningsuppgifter, PM eller hemtenta.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Polska I och Polska II. Kursen kan tillgodoräknas i Polska II som delkurs 2. Polenkunskap.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2012

 • Gyllin, Roger; Svanberg, Ingvar Slaviska folk och språk

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Davies, Norman Heart of Europe : a short history of Poland

  [New ed.]: Oxford: Oxford University Press, 1990

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johnsson, Peter Polen i Europa : en resa i historien 966-2005

  Stockholm: Carlsson, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Polen : resa i tid och rum Nicklasson, Gunnar; Nicklasson-Mlynarska, Joanna Mlynarski, Mieczyslaw; Nicklasson, Gunnar

  2., rev. uppl.: Halmstad: Spektra, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Poski, Andrzej Nicklasson-Mynarska, Joanna; Abrahamson, Kjell Albin Szwecja-Polska : lata rywalizacji i przyjaźni = Polen och Sverige : år av rivalitet och vänskap

  Stockholm: Svenska institutet, 1999

  Läs: Jastrun, Tomasz, ”Sverige - Polen, så fjärran, så nära”, s. 94-106.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schlecht, Neil Rydén, Bo Polen : [med fakta om Kraków, Warszawa, Zakopane, Gdańsk, Poznań, Toruń och mycket mer!]

  1. uppl.: Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2005

  Se bibliotekets söktjänst