Kursplan för Serbiska/kroatiska/bosniska I

Serbian/Croatian/Bosnian I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SB001
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Serbiska/kroatiska/bosniska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-04-09
 • Reviderad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2010
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-18.

Mål

Utbildningen syftar till att ge de första grunderna - med både praktisk och teoretisk inriktning - i Serbiska/kroatiska/bosniska.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• vara förtrogen med allmän grammatisk terminologi
• ha kunskap om grunderna - med både praktisk och teoretisk inriktning - i SKB
• självständigt kunna söka information med hjälp av olika medier

Innehåll

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. För att studenten ska kunna uppnå det önskade resultatet på kursen är vana vid självständiga studier av avgörande vikt.

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Nybörjarkurs I, 7,5 hp
Delkursen innehåller den allmänna grammatikens grunder och grammatisk terminologi samt grunderna i formlära och syntax i SKB jämte ett basordförråd med uttalsträning.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• känna till grunderna i formläran i SKB
• kunna ett visst basordförråd
• ha ett acceptabelt uttal

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och genom ett skriftligt slutprov.

Delkurs 2. Nybörjarkurs II, 7,5 hp

Delkursen innehåller en genomgång av formläran och syntaxen i SKB.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha viss förmåga att översätta från svenska till SKB och omvänt med inriktning på vardagsspråkets ordförråd
• ha någon förmåga att tala och uppfatta SKB.

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och genom ett skriftligt slutprov.

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Studenten visar sina prestationer genom en kombination av prov. Dessa prov kan vara muntliga eller skriftliga (se under varje delkurs). Kursen betygsätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på båda delkurserna.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser första terminens studier (på halvfart) i ämnet SKB. För ämnesfördjupning till filosofie kandidatexamen krävs ytterligare 105 högskolepoäng (SKB II, SKB B, SKB C och SKB D), varav ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen med huvudområde Slaviska språk krävs därutöver ytterligare 30 högskolepoäng i ämnet.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2010

Delkurs 1

 • Alexander, Ronelle Bosnian, Croatian, Serbian, a grammar : with sociolinguistic commentary

  Madison, Wis.: University of Wisconsin Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Alexander, Ronelle; Elias-Bursać, Ellen Bosnian, Croatian, Serbian, a textbook : with exercises and basic grammar

  Madison, Wis.: University of Wisconsin Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Alexander, Ronelle; Elias-Bursać, Ellen Bosnian, Croatian, Serbian, audio supplement : to accompany Bosnian, Croatian, Serbian, a textbook (6 CD set)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dahl, Adolf; Gustafsson, Anders Jämförande ordbok från serbiska, kroatiska och bosniska till svenska

  Uppsala: Dahls, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Florby, Gunilla; Fält, Erik Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier

  3. uppl.: Uppsala: Scripta textproduktion, 2004

  Alternativ: Olsson, Språket - så fungerar det

  Se bibliotekets söktjänst

 • Olsson, Hugo Språket - så fungerar det : lärobok i allmän grammatik och lingvistik

  Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1999

  Alternativ: Florby & Fält, Grammatiskt ABC

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 2

 • Alexander, Ronelle Bosnian, Croatian, Serbian, a grammar : with sociolinguistic commentary

  Madison, Wis.: University of Wisconsin Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Alexander, Ronelle; Elias-Bursać, Ellen Bosnian, Croatian, Serbian, a textbook : with exercises and basic grammar

  Madison, Wis.: University of Wisconsin Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Alexander, Ronelle; Elias-Bursać, Ellen Bosnian, Croatian, Serbian, audio supplement : to accompany Bosnian, Croatian, Serbian, a textbook (6 CD set)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dahl, Adolf; Gustafsson, Anders Jämförande ordbok från serbiska, kroatiska och bosniska till svenska

  Uppsala: Dahls, 2002

  Se bibliotekets söktjänst