Kursplan för Spanska C, litteraturvetenskap I

Spanish Literary Theory I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SP024
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Spanska G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-03-02
 • Inrättad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 35, 2011
 • Behörighet: Spanska A och minst 22,5 hp på Spanska B, vari ska ingå delkurs 1 och 2.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna göra en språklig och litterär analys av de studerade verken
• kunna sätta in de lästa verken i deras historiska och kulturella sammanhang och identifiera
utmärkande stilistiska, strukturella och idémässiga särdrag
• ha tillägnat sig och kunna diskutera skönlitterära verk från olika perioder

Innehåll

Orientering i litteraturvetenskaplig teori och metod. Läsning och diskussion av skönlitterär och
litteraturvetenskaplig text. Förmågan till analys av skönlitterära verk och redovisning på spanska av
den litteraturhistoriska bakgrunden för verken tränas.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, grupparbete och muntliga redovisningar.

Examination

Betyget baseras på såväl aktivt deltagande i undervisningen som skriftlig examination.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medtas i examen om motsvarande delkurs lästs inom Spanska C eller C3.
Kursen får tillgodoräknas som motsvarande delkurs på Spanska C eller C3
För tillträde till fortsättningskurs Spanska D 1 krävs kandidatexamen vari ska ingå Spanska C.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 10, 2011

 • Cervantes Saavedra, Miguel de Pérez López, José Luis Don Quijote de la Mancha

  Edición especial: Castilla-La Mancha: Empresa Pública Don Quijote, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Castro, Pilar; Ayala, Francisco 1906- Doce cuentos españoles del siglo XX

  Madrid Anaya: 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pérez Galdós, Benito Marianela.

  1. ed., 10. reimpr.: Madrid: Alianza editorial, 1983, tr. 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vega, Lope de; Alcina Franch, Juan; Vega, Lope de. El villano en su rincón Fuenteovejuna : El villano en su rincón

  3. ed.: Barcelona: Juventud, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Kompendier (köps på expeditionen)

Referenslitteratur

 • Alvar, Carlos; Mainer, José-Carlos; Navarro Durán, Rosa Breve historia de la literatura española.

  Madrid: Alianza Editorial, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

 • Franco, Jean Historia de la literatura hispanoamericana : a partir de la Independencia

  Barcelona: Ariel, 1975

  Se bibliotekets söktjänst

 • Introducción al estudio de la literatura Brioschi, Franco; Vaíllo, Carlos; Gargano, Antonio; Blecua, Alberto; Di Girolamo, Constanzo

  1. ed.: Barcelona: Ariel, 1988

  Se bibliotekets söktjänst

Ordböcker:

 • Benson, Ken; Strandvik, Ingemar; Santos Melero, María Esperanza Norstedts spanska ordbok : spansk-svensk, svensk-spansk : [127.000 ord och fraser]

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts ordbok, 1999

  Finns även som app för Apple, Android och Windows Phone

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom rekommenderas någon av följande enspråkiga ordböcker:

Diccinoario de la lengua española (Real academia española) finns som app (gratis) för Apple, Android och Windows Phone

 • Diccionario clave : diccionario de uso del español actual

  Boadilla del Monte: Ediciones SM, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Diccionario Salamanca de la lengua española

  Madrid: Español Santillana Universidad de Salamanca, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Galimberti Jarman, Beatriz; Russell, Roy The Oxford Spanish dictionary = Gran diccionario Oxford

  3. ed edited by Carol Styles Carvajal, Jane Horwood: Oxford: Oxford U.P., 2003

  Se bibliotekets söktjänst