Institutionen för moderna språk

Kursplan för Introduktionskurs i franska, baskurs A12

Introductory Course in French, Basic Course A12

Senare revision av kursplanen finns.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FR004
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Franska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG).
 • Inrättad: 2006-11-16
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-01-05
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 35, 2011
 • Behörighet: Introduktionskurs i franska A11 alt. Fr steg 1.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-16.

Mål

Utbildningen syftar till att fördjupa den muntliga och skriftliga språkfärdigheten i franska, ge en orientering om kultur och samhällsliv i Frankrike samt introducera litteraturstudiet.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha utökat sina kunskaper i franskans grammatik, ordförråd och fraseologi
• ha förvärvat en viss förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på
franska
• ha vissa kunskaper om Frankrikes kultur, litteratur och samhällsliv

Innehåll

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Text med muntlig och skriftlig språkfärdighet 1 (7,5 hp)
Genomgång av den franska grammatikens grunder. Orientering om kultur och samhällsliv i Frankrike på basis av enklare texter. Övningar i grammatik, vokabulär och fraseologi.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha utvecklat sina kunskaper i franskans grammatik, ordförråd och
fraseologi
• ha kunskaper om Frankrikes kultur och samhällsliv
• ha en viss förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

Delkurs 2. Text med muntlig och skriftlig språkfärdighet 2 (7,5 hp)
Fortsatt genomgång av den franska grammatikens grunder. Övningar i grammatik, vokabulär och fraseologi på basis av en enkel skönlitterär text.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ytterligare ha utvecklat sina kunskaper i franskans grammatik, ordförråd
och fraseologi
• kunna översätta enklare meningar till och från franska
• ytterligare ha utvecklat sin förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
• ha förvärvat en viss kännedom om den franska litteraturen

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker skriftligt. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs normalt att detta betyg erhållits på båda delkurserna.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Introduktionskurs A 12 ger särskild behörighet för Franska A i ämnet.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Franska A, Fackspråklig kurs i franska A 111 eller A 112, Franska A 211 eller EG-/EU-franska A 211.

Litteratur

Gäller från: vecka 02, 2011

Delkurs 1. Text med muntlig och skriftlig språkfärdighet 1 (7,5 poäng)

ORDBOK:

 • Norstedts stora franska ordbok : fransk-svensk, svensk-fransk : [142.000 ord och fraser] Nygren, Håkan; Micaux, Wandrille; Thiel, Mathias; Wiman, Mona

  2. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 2. Text med muntlig och skriftlig språkfärdighet 2 (7,5 poäng)