Kursplan för Estnisk satslära

Estonian Syntax

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 5ET013
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Estniska G1F
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2011-04-13
  • Inrättad av: Institutionen för moderna språk
  • Gäller från: vecka 35, 2011
  • Behörighet: Minst 22,5 hp från Estniska A, vari ska ingå delkurserna Estniskans grunder och Det estniska språksystemet.
  • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ingår även i Estniska B.

Mål

Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa kunskaperna i estnisk grammatik. Kursen innehåller en grundlig genomgång av estniskans satslära med tillämpningsövningar och fördjupade kunskaper i böjningslära.

Efter avslutad delkurs ska studenten:
• ha god kunskap om estniskans satslära och aktivt kunna tillämpa kunskaperna i tal och skrift
• ha förvärvat ökad säkerhet i att böja estniska ord

Innehåll

Kursen innehåller en grundlig genomgång av estniskans satslära, fördjupning i estniskans böjningslära, läs- och skrivövningar.

Undervisning

Kursen ges som distans/nätkurs. All kommunikation är nätbaserad.
Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Examination sker genom fortlöpande bedömning och tester för att uppnå betyget Godkänd. Frivilligt slutprov för betyget Väl godkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen kan tillgodoräknas i Fortsättningskurs Estniska B som Delkurs 1. Satslära.
Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Estniska B.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.