Institutionen för moderna språk

Kursplan för Spanska A13

Spanish A13

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SP033
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-11-30
 • Inrättad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 35, 2012
 • Behörighet: Introduktionskurs i spanska A12 alt. Sp steg 3.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i spansk grammatik, ett utökat ordförråd samt förbättrad muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• analysera och kommentera grammatiska strukturer utifrån ett kontrastivt svensk-spanskt perspektiv
• tillämpa de grammatiska insikterna i talad och skriven spanska
• skriva en enklare text på spanska
• visa en grundläggande förmåga att kommunicera på spanska i olika situationer

Innehåll

Kursen består av föreläsningar och gruppövningar där muntlig och skriftlig språkfärdighet samt förmågan till grammatisk analys och tillämpningen av spanskans grammatiska regler övas. Den skriftliga språkfärdigheten övas genom strukturövningar och den muntliga genom kommunikativa övningar. Introduktion till litteraturstudiet ges.

Undervisning

Föreläsningar och gruppövningar.

Examination

Skriftligt prov.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

För fördjupning till filosofie kandidatexamen inom huvudområdet Spanska krävs totalt 90 hp varav minst 15 ska utgöras av ett självständigt arbete.

Övriga föreskrifter

Kursen är lämplig som fortsättning på introduktionskursen i spanska A12 och som förberedelse inför Spanska A.
Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs tillsammans med Spanska A.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2012

Obligatorisk litteratur

 • Waldenström, Elisabet; Wik-Bretz, Märet; Westerman, Ninni Caminando 4 Lärobok med cd (3:e uppl)

  Natur & Kultur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • García Lorca, Federico; Warner, Robin, red. Yerma

  Manchester University Press, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Falk, Johan; Sjölin, Kerstin; Lerate, Luis Modern spansk grammatik

  5. uppl.: Liber, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Rekommenderad litteratur

Ordbok

 • Benson, Ken; Strandvik, Ingemar; Santos Melero, María Esperanza Norstedts spanska ordbok : spansk-svensk, svensk-spansk : [127.000 ord och fraser]

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts ordbok, 1999

  Se bibliotekets söktjänst