Institutionen för moderna språk

Kursplan för De slaviska standardspråkens historia

History of Slavonic Standard Languages

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RY001
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Slaviska språk A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-03-02
 • Inrättad av: Institutionen för moderna språk
 • Reviderad: 2011-11-30
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 02, 2012
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

• analysera skillnaden mellan skrifttraditioner och standardspråk samt standardologins allmänna teori
• uppvisa insikt i de slaviska skrifttraditionernas och standardspråkens formella historia
• identifiera och analysera problem med avseende på enstaka moderna slaviska standardspråk.

Innehåll

Kursen skall ge en övergripande förståelse av de äldre slaviska skrifttraditionerna och de moderna skriftspråkens historia i deras språksociologiska, idéhistoriska och (socio)lingvistiska kontext.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kunskapskontroll sker genom ett skriftligt slutprov eller alternativt hemtentamen/uppsats.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

För ämnesfördjupning till magisterexamen krävs ytterligare 22,5 hp på avancerad nivå inom huvudområdet, varav minst 15 hp ska vara ett självständigt arbete. För masterexamen krävs ytterligare 52,5 hp varav minst 30 hp ska vara ett självständigt arbete.

Övriga föreskrifter

Inga förkunskaper i slaviska språk krävs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 23, 2012

 • Gyllin, Roger; Svanberg, Ingvar Slaviska folk och språk

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schenker, Alexander M.; Stankiewicz, Edward The Slavic literary languages : formation and development

  New Haven: Yale concilium on international and area studies, 1980

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nuorluoto, Juhani De slaviska standardspråkens framväxt : idéhistoriska och språksociologiska kontexter och koncept

  2012

  Obligatorisk