Kursplan för EG-/EU-franska A211

French with Special Reference to EC-Law A211

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FR007
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Franska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-02-06
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 35, 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Franska 3, Engelska 6 eller Franska steg 3, Engelska B (områdesbehörighet A2/2) eller Introduktionskurs i franska A11 och A12
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsstyrelsen 1993-06-03 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-18.

Mål

Kursens syfte är god läsförståelse av facklitteratur samt viss förmåga att tala och skriva franska. En textkurs med i huvudsak specialinriktad sakprosa ligger till grund för inlärningen.

Efter avslutad kurs ska studenten
• kunna förstå fackspråklig EU-inriktad talad franska
• kunna läsa och förstå texter av specialinriktad EU- fackprosa
• kunna på franska redogöra för EUs historia och verksamhet
• i tal och skrift kunna uttrycka sig klart och tydligt på franska

Innehåll

a) Studium av 100-150 sidor text, i huvudsak bestående av EU-sakprosa. Vid läsningen av texterna uppmärksammas förutom innehållet grammatik, vokabulär och fraseologi. Den muntliga språkfärdigheten övas.
b) Studium av EUs historia och aktuella verksamhet på franska.
c) Systematisk genomgång av den franska grammatikens huvuddrag. Den skriftliga språkfärdigheten övas.

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Obligatoriska inlämningsuppgifter (uppsats) och kontinuerlig bedömning. En tvågradig betygsskala tillämpas: Godkänd och Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Franska A, Introduktionskurs i franska A 11 eller A 12, Fackspråklig kurs i franska A 111 eller Franska A 211 för naturvetare och teknologer.
Kursen ges normalt på kvartsfart.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2013

 • Den franska grammatiken Wall, Kerstin; Behár, Denis; Ekman, Monika; Kronning, Hans

  3. uppl.: Stockholm: Sanoma Utbildning, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Zarka, Jean-Claude L'essentiel des institutions de l'Union européenne : 2017-2018

  Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-: Gualino, 2017.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övrig litteratur fastställs i samråd med examinator.

ORDBÖCKER:

 • Norstedts stora franska ordbok : fransk-svensk, svensk-fransk : [142.000 ord och fraser] Nygren, Håkan; Micaux, Wandrille; Thiel, Mathias; Wiman, Mona

  2. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2009

  Se bibliotekets söktjänst