Kursplan för Spanska A13

Spanish A13

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SP033
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-11-30
 • Inrättad av: Institutionen för moderna språk
 • Reviderad: 2012-09-12
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 35, 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Spanska 3, Engelska 6 eller Spanska steg 3, Engelska B (områdesbehörighet A2/2) eller Introduktionskurs i spanska A11 och A12
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i spansk grammatik, ett utökat ordförråd samt förbättrad muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• analysera och kommentera grammatiska strukturer utifrån ett kontrastivt svensk-spanskt perspektiv
• tillämpa de grammatiska insikterna i talad och skriven spanska
• skriva en enklare text på spanska
• visa en grundläggande förmåga att kommunicera på spanska i olika situationer

Innehåll

Kursen består av föreläsningar och gruppövningar där muntlig och skriftlig språkfärdighet samt förmågan till grammatisk analys och tillämpningen av spanskans grammatiska regler övas. Den skriftliga språkfärdigheten övas genom strukturövningar och den muntliga genom kommunikativa övningar. Introduktion till litteraturstudiet ges.

Undervisning

Föreläsningar och gruppövningar.

Examination

Skriftligt prov.

Övriga föreskrifter

Kursen är lämplig som fortsättning på introduktionskursen i spanska A12 och som förberedelse inför Spanska A.
Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs tillsammans med Spanska A.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2018

Obligatorisk litteratur

 • Caminando : 4 Waldenström, Elisabet; Westerman, Ninni; Wik-Bretz, Märet; Gustafsson, Åsa

  Fjärde upplagans första tryckning: 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • García Lorca, Federico; Warner, Robin, red. Yerma

  Manchester University Press, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Rekommenderad litteratur

Ordbok

 • Benson, Ken Norstedts stora spanska ordbok : spansk-svensk, svensk-spansk : [130.000 ord och fraser

  1. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2009

  Finns även som app

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan