Kursplan för Introduktion i slavisk dialektologi

Introduction to Slavonic Dialectology

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RY032
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Slaviska språk A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-04-16
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-09-12
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 35, 2013
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med något slaviskt språk som huvudområde alternativt 120 hp med något slaviskt språk som huvudområde inklusive självständigt arbete. Sv B/Sv2 B.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

• återge och reflektera över allmänna forskningsmetoder inom disciplinen
• redogöra för och diskutera de slaviska språkens och dialekternas interna och externa orsaker till språkförändring
• kartlägga och analysera de viktigaste isoglosserna som är kännetecknande för de slaviska dialekterna
• identifiera och diskutera de slaviska dialekternas framväxt och vidare utbredning

Innehåll

Kursen skall ge en övergripande förståelse av de slaviska dialekterna, dvs. en grundläggande beskrivning av deras framväxt, fördelning, forskningshistorik och problem. Kursen kommer även att inkludera allmänna dialektologiska teorier.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kunskapskontroll sker genom ett skriftligt slutprov eller alternativt hemtentamen/uppsats.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2013

 • Steensland, Lars Slavisk språkhistoria : ett studiematerial

  4., [rev.] uppl.: Uppsala: Slaviska institutionen, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schenker, A. M. The Dawn of Slavic : An Introduction to Slavic Philology

  New Haven and London: Yale University Press,

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Carlton, Terence R. Introduction to the phonological history of the Slavic languages

  Columbus, Ohio: Slavica Publishers, 1991

  Kan ersättas med František Václav Mareš: The Origin of the Slavic Phonological System and Its Development up to the End of Slavic Lanfuage Unity. Ann Arbor: Dept of Slavic Languages, 1965. Finns även på tjeckiska och tyska (flera upplagor - kontakta läraren för detaljer, (Upplagan 1999 är att föredra).

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Trubeckoj, Nikolaj Sergeevič Grundzüge der Phonologie

  4. Aufl.: Göttingen: 1967

  (Flera upplagor). Finns även på engelska, tyska, franska och ryska - kontakta läraren för detaljer). OBLIGATORISK om kurs i allmän språkvetenskap ej är avklarad.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Malmberg, Bertil Lärobok i fonetik

  [3. uppl., 3. tr., tilltr.]: Lund: LiberFörlag, 1983

  (Flera upplagor). OBLIGATORISK om kurs i allmän språkvetenskap/fonetik ej är avklarad.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Annan kurslitteratur delas ut på kursen av läraren.