Kursplan för Praktisk franska

Practical French

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FR044
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Franska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-02-06
 • Inrättad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 35, 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Franska 3, Engelska 6 eller Franska steg 3, Engelska B (områdesbehörighet A2/2) eller Introduktionskurs i franska A11 och A12
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i fransk grammatik, ett utökat ordförråd samt förbättrad muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga.
Efter avslutad kurs ska studenten:
• beharska grundläggande grammatiska strukturer i franskan
• kunna läsa och redogöra för innehållet i olika typer av franska texter
• kunna kommunicera muntligt på franska i olika situationer
• kunna skriva en väldisponerad och sammanhängande text på ett bestämt tema


Innehåll

Kursen består av föreläsningar och gruppövningar där muntlig och skriftlig språkfärdighet övas.

Undervisning

Föreläsningar och gruppövningar.

Examination

Muntlig och skriftlig examination.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen tillsammans med Franska A1.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2018

Ordbok

 • Nygren, Håkan; Micaux, Wandrille Norstedts stora franska ordbok : [fransk-svensk, svensk-fransk : [145.000 ord och fraser]

  3. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan