Kursplan för Franska C, skriftlig språkfärdighet

French C, Written Proficiency

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FR034
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Franska G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-03-30
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-02-06
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 36, 2013
 • Behörighet: Franska A och minst 22,5 hp på Franska B1, vari ska ingå delkursen Skriftlig språkfärdighet.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

• väl behärska mer komplexa strukturer i franskan för att kunna översätta
svensk text till idiomatisk franska
• kunna använda ett varierat och nyanserat franskt ordförråd
• kunna redogöra för skillnader och likheter mellan svenskt och
franskt språkbruk
• ha kunskap om relevanta grammatikor och ordböcker

Innehåll

Övningar i översättning från svenska till franska.

Examination

Skriftligt prov i översättning från svenska till franska.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medtas i examen tillsammans med Franska C, 30 hp.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2013

 • Boysen, Gerhard Fransk grammatik

  Lund: Studentlitteratur, 1996

  Köps på institutionen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Riegel, Martin; Pellat, Jean-Christophe.; Rioul, René. Grammaire méthodique du français

  4. éd. entièrement revue (Quadrige).: Paris: Presses universitaires de France, 2009

  Ny upplaga: 5. ed. : Paris : PUF, 2014 ISBN: 978-2130627562

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rey, Alain Le Petit Robert micro : dictionnaire d'apprentissage de la langue française

  Nouvelle édition enrichie pour 2011. : Paris : Le Robert, 2011, 1611 p., ISBN: 978-2-84902-891-9, 2011

  Obligatorisk

 • Fransk universitetsgrammatik Pedersen, John; Vikner, Carl; Spang-Hanssen, Ebbe Eriksson, Olof; Lindvall, Lars

  2. uppl.: Göteborg: Esselte studium/Akademiförl., 1989

  Se bibliotekets söktjänst

Dessutom rekommenderas

 • Eriksson, Olof; Tegelberg, Elisabeth Svensk-franska strukturövningar med facit

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fransk universitetsgrammatik. Övningsbok med facit. Pedersen, John; Vikner, Carl; Spang-Hanssen, Ebbe; Eriksson, Olof; Lindvall, Lars; Tegelberg, Elisabeth; Lindvall, Lars

  Göteborg: Esselte studium/Akad.-förl., 1987

  Se bibliotekets söktjänst

 • Tegelberg, Elisabeth Från svenska till franska : kontrastiv lexikologi i praktiken.

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wall, Kerstin Bonniers franska grammatik.

  1. uppl.: Stockholm: Bonnier Utbildning, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

Ordböcker

 • Dubois, Jean; Mével, Jean-Pierre Larousse de la langue française : lexis

  Dernière éd. (rev. et corr.): Paris: Larousse, 1979

  Se bibliotekets söktjänst

 • Le petit Larousse : grand format

  [Éd.] 1995: Paris: Larousse, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

 • Le Robert illustré : 2018 : & son dictionnaire en ligne

  Nouvelle édition.: Paris: Dictionnaires le Robert-Sejer, DL 2017

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nygren, Håkan; Micaux, Wandrille Norstedts stora franska ordbok : [fransk-svensk, svensk-fransk : [145.000 ord och fraser]

  3. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2012

  Se bibliotekets söktjänst