Kursplan för Serbiska/kroatiska/bosniska I

Serbian/Croatian/Bosnian I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SB001
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Serbiska/kroatiska/bosniska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-02-06
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 35, 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-18 och senast reviderad av institutionen för moderna språk 2013-02-06.

Mål

Utbildningen syftar till att ge de första grunderna - med både praktisk och teoretisk inriktning - i Serbiska/kroatiska/bosniska.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• vara förtrogen med allmän grammatisk terminologi
• ha kunskap om grunderna - med både praktisk och teoretisk inriktning - i SKB
• självständigt kunna söka information med hjälp av olika medier

Innehåll

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. För att studenten ska kunna uppnå det önskade resultatet på kursen är vana vid självständiga studier av avgörande vikt.

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Nybörjarkurs I, 7,5 hp
Delkursen innehåller den allmänna grammatikens grunder och grammatisk terminologi samt grunderna i formlära och syntax i SKB jämte ett basordförråd med uttalsträning.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• känna till grunderna i formläran i SKB
• kunna ett visst basordförråd
• ha ett acceptabelt uttal

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen, samt ett skriftligt prov i alfabeth och uttal (1,5 hp) och genom ett skriftligt slutprov (6 hp).

Delkurs 2. Nybörjarkurs II, 7,5 hp

Delkursen innehåller en genomgång av formläran och syntaxen i SKB.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha viss förmåga att översätta från svenska till SKB och omvänt med inriktning på vardagsspråkets ordförråd
• ha någon förmåga att tala och uppfatta SKB.

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och genom ett skriftligt slutprov.

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Studenten visar sina prestationer genom en kombination av prov. Dessa prov kan vara muntliga eller skriftliga (se under varje delkurs). Kursen betygsätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på båda delkurserna.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2013

Delkurs 1

 • Alexander, Ronelle Bosnian, Croatian, Serbian, a grammar : with sociolinguistic commentary

  Madison, Wis.: University of Wisconsin Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Alexander, Ronelle; Elias-Bursać, Ellen Bosnian, Croatian, Serbian, a textbook : with exercises and basic grammar

  2. ed.: Madison, Wis.: University of Wisconsin Press, cop. 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Alexander, Ronelle; Elias-Bursać, Ellen Bosnian, Croatian, Serbian, audio supplement : to accompany Bosnian, Croatian, Serbian, a textbook (6 CD set)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dahl, Adolf; Gustafsson, Anders Jämförande ordbok från serbiska, kroatiska och bosniska till svenska

  Uppsala: Dahls, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Florby, Gunilla; Fält, Erik Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier

  3. uppl.: Uppsala: Scripta textproduktion, 2004

  Alternativ: Olsson, Språket - så fungerar det

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Olsson, Hugo Språket - så fungerar det : lärobok i allmän grammatik och lingvistik

  Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1999

  Alternativ: Florby & Fält, Grammatiskt ABC

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 2

 • Alexander, Ronelle Bosnian, Croatian, Serbian, a grammar : with sociolinguistic commentary

  Madison, Wis.: University of Wisconsin Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Alexander, Ronelle; Elias-Bursać, Ellen Bosnian, Croatian, Serbian, a textbook : with exercises and basic grammar

  2. ed.: Madison, Wis.: University of Wisconsin Press, cop. 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Alexander, Ronelle; Elias-Bursać, Ellen Bosnian, Croatian, Serbian, audio supplement : to accompany Bosnian, Croatian, Serbian, a textbook (6 CD set)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dahl, Adolf; Gustafsson, Anders Jämförande ordbok från serbiska, kroatiska och bosniska till svenska

  Uppsala: Dahls, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk