Kursplan för Polska II

Polish II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5PL001
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Polska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-02-06
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 35, 2013
 • Behörighet: Polska I
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursen är fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07 och senast reviderad 2007-10-19.

Mål

Utbildningen syftar till att ge ökade praktiska och teoretiska kunskaper om det polska språket och viss kännedom om polsk litteratur och polsk realia.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha ökade praktiska och teoretiska kunskaper om det polska språket
• ha viss kännedom om polsk litteratur och polska realia

Innehåll

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.
Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp
Delkursen innehåller moment för träning av den polska formläran och syntaxen.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna översätta från svenska till polska och omvänt med inriktning främst på vardagsspråkets ordförråd
• kunna i ökad utsträckning tala och uppfatta polska.

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen (muntlig språkfärdighet) och genom ett skriftligt slutprov (skriftlig språkfärdighet).

Delkurs 2. Polenkunskap, 7,5 hp
Kursen ger en översikt över Polens geografi, historia, kultur och film. Den behandlar också det polska språkets historia och struktur relaterade till de andra slaviska språken samt ger en allmän översikt över Polens litteraturhistoria.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha grundläggande kännedom om Polens historia, politiska förhållanden och geografi
• ha viss kännedom om slaviska folk och språk
• ha viss kännedom om polsk film
• ha en översiktlig kunskap om polsk litteratur

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning samt genom ett översiktsprov i Polens geografi (1 hp), obligatoriska inlämningsuppgifter och ett skriftligt slutprov (6,5 hp).

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Studenterna visar resultatet av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment.
För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på delkurs 1 Skriftlig och muntlig språkfärdighet.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2013

Delkurs: Polenkunskap

 • Gyllin, Roger; Svanberg, Ingvar Slaviska folk och språk

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Davies, Norman Heart of Europe : a short history of Poland

  [New ed.]: Oxford: Oxford University Press, 1990

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johnsson, Peter Polen i Europa : en resa i historien 966-2005

  Stockholm: Carlsson, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Polen : resa i tid och rum Nicklasson, Gunnar; Nicklasson-Mlynarska, Joanna Mlynarski, Mieczyslaw; Nicklasson, Gunnar

  2., rev. uppl.: Halmstad: Spektra, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Poski, Andrzej Nicklasson-Mynarska, Joanna; Abrahamson, Kjell Albin Szwecja-Polska : lata rywalizacji i przyjaźni = Polen och Sverige : år av rivalitet och vänskap

  Stockholm: Svenska institutet, 1999

  Läs: Jastrun, Tomasz, ”Sverige - Polen, så fjärran, så nära”, s. 94-106.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schlecht, Neil Rydén, Bo Polen : [med fakta om Kraków, Warszawa, Zakopane, Gdańsk, Poznań, Toruń och mycket mer!]

  1. uppl.: Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs: Skrifktlig språkfärdighet