Kursplan för Introduktionskurs i franska A12

Introductory Course in French A12

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FR004
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Franska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-11-16
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-02-26
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2014
 • Behörighet: Grundläggande behörighet. Franska 2, Engelska 6 eller Franska steg 2, Engelska B (områdesbehörighet A2/2) eller Introduktionskurs i franska A11.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Utbildningen syftar till att fördjupa den muntliga och skriftliga språkfärdigheten i franska, ge en orientering om kultur och samhällsliv i Frankrike samt introducera litteraturstudiet.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha utökat sina kunskaper i franskans grammatik, ordförråd och fraseologi
• ha förvärvat en viss förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på
franska
• ha vissa kunskaper om Frankrikes kultur, litteratur och samhällsliv

Innehåll

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Text med muntlig och skriftlig språkfärdighet 1 (7,5 hp)
Genomgång av den franska grammatikens grunder. Orientering om kultur och samhällsliv i Frankrike på basis av enklare texter. Övningar i grammatik, vokabulär och fraseologi.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha utvecklat sina kunskaper i franskans grammatik, ordförråd och
fraseologi
• ha kunskaper om Frankrikes kultur och samhällsliv
• ha en viss förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

Delkurs 2. Text med muntlig och skriftlig språkfärdighet 2 (7,5 hp)
Fortsatt genomgång av den franska grammatikens grunder. Övningar i grammatik, vokabulär och fraseologi på basis av en enkel skönlitterär text.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ytterligare ha utvecklat sina kunskaper i franskans grammatik, ordförråd
och fraseologi
• kunna översätta enklare meningar till och från franska
• ytterligare ha utvecklat sin förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
• ha förvärvat en viss kännedom om den franska litteraturen

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker skriftligt. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs normalt att detta betyg erhållits på båda delkurserna.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Franska A, Fackspråklig kurs i franska A 111 eller A 112, Franska A 211 eller EG-/EU-franska A 211.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 50, 2015

Delkurs 1. Text med muntlig och skriftlig språkfärdighet 1 (7,5 poäng)

 • Sanner, Marie-Louise; Wennberg, Lena Génial 2

  Natur och Kultur, 280 s, ISBN 978-91-27-41498-3, 2012

  Obligatorisk

 • Sanner, Marie-Louise; Wennberg, Lena Génial 3

  Natur och Kultur, 294 s., ISBN 978-91-47-41499-0, 2011

  Obligatorisk

 • Den franska grammatiken Wall, Kerstin; Behár, Denis; Ekman, Monika; Kronning, Hans

  3. uppl.: Stockholm: Sanoma Utbildning, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wall, Kerstin; Hedman-Ekman, Monika Den franska grammatiken. : Övningsbok

  Andra upplagan: Stockholm: Sanoma Utbildning, [2016]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wall, Kerstin; Ekman, Monika Bonniers franska grammatik. : Elevfacit

  1. uppl.: Stockholm: Bonnier utbildning, 2000

  Nytt namn: Den franska grammatiken. Övningsbok facit

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wennberg, Lena Trampoline : språkträning inför steg 3 : ord och grammatik. Franska

  1. uppl.: Stockholm: Natur och kultur, 2006

  Facit

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 2. Text med muntlig och skriftlig språkfärdighet 2 (7,5 poäng)

 • Sanner, Marie-Louise; Wennberg, Lena Génial 3

  Natur och Kultur, 294 s., ISBN 978-91-47-41499-0, 2011

  Obligatorisk

 • Den franska grammatiken Wall, Kerstin; Behár, Denis; Ekman, Monika; Kronning, Hans

  3. uppl.: Stockholm: Sanoma Utbildning, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wall, Kerstin; Hedman-Ekman, Monika Den franska grammatiken. : Övningsbok

  Andra upplagan: Stockholm: Sanoma Utbildning, [2016]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wall, Kerstin; Ekman, Monika Bonniers franska grammatik. : Elevfacit

  1. uppl.: Stockholm: Bonnier utbildning, 2000

  Nytt namn: Den franska grammatiken. Övningsbok facit

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wennberg, Lena Trampoline : språkträning inför steg 3 : ord och grammatik. Franska

  1. uppl.: Stockholm: Natur och kultur, 2006

  Facit

  Se bibliotekets söktjänst

Ordbok för både delkurs 1 och delkurs 2:

 • Nygren, Håkan; Micaux, Wandrille Norstedts stora franska ordbok : [fransk-svensk, svensk-fransk : [145.000 ord och fraser]

  3. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan