Kursplan för Introduktionskurs i spanska A11

Introductory Course in Spanish A11

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SP000
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Spanska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-11-16
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-02-26
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2014
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2001-05-31.

Mål

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i spanska. Den muntliga och skriftliga språkfärdigheten tränas. Den studerande ska bygga upp ett basordförråd samt tillägna sig en grundläggande förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på spanska.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha förvärvat grundläggande kunskaper i spanska
• ha byggt upp ett basordförråd och tillägnat sig en grundläggande förmåga
att uttrycka sig i tal och skrift på spanska

Innehåll

Kursen består av följande två delkurser

Delkurs 1. Nybörjarkurs med muntlig och skriftlig språkfärdighet 1 (7,5 hp)
Genomgång av grunderna i det spanska språket (uttal, grammatik och ordförråd) på basis av en nybörjarbok. Muntliga och skriftliga övningar. Muntlig och skriftlig examination. Muntligt prov i uttal (1 hp). Skriftligt prov i skriftlig språkfärdighet (6,5 hp).

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha tillägnat sig de första grunderna i spanskans uttal, grammatik och
ordförråd
• muntligt och skriftligt kunna använda ett enkelt ordförråd

Delkurs 2. Nybörjarkurs med muntlig och skriftlig språkfärdighet 2 (7,5 hp)
Fortsatt genomgång av grunderna i det spanska språket (uttal, grammatik och ordförråd) på basis av en nybörjarbok. Muntliga och skriftliga övningar. Skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha utökat sina kunskaper i spanskans uttal, grammatik och ordförråd
• muntligt och skriftligt kunna använda ett grundläggande ordförråd

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker skriftligt och muntligt. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs normalt att detta betyg erhållits på båda delkurserna.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Spanska A, Spanska A 211 eller A 212. Kursen ges normalt på halvfart med start på höstterminen.

För tillträde till Introduktionskurs i spanska A 12 krävs genomgången Introduktionskurs i spanska A 11.

På delkurser och delmoment om 1-2,5 hp tillämpas den tvågradiga betygsskalan Godkänd och Underkänd.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2018

Obligatorisk litteratur

Rekommenderad litteratur

Ordbok:

 • Benson, Ken Norstedts stora spanska ordbok : spansk-svensk, svensk-spansk : [130.000 ord och fraser

  1. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2009

  Finns även som app!

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan