Kursplan för Franska för naturvetare och teknologer A211

French with Special Reference to Science and Technology A211

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FR027
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Franska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-02-10
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Franska 3, Engelska 6 eller Franska steg 3, Engelska B (områdesbehörighet A2/2) eller Introduktionskurs i franska A11 och A12. 15 hp inom teknik/naturvetenskap.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1994-04-14 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2001-06-12.

Mål

Efter genomgången utbildning ska den studerande kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt korrekt på franska, kunna uppfatta och förstå vardaglig talad franska, kunna läsa och förstå texter med tekniskt-naturvetenskapligt innehåll på franska samt behärska grunderna i fransk grammatik.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna läsa, förstå och analysera franska texter med
tekniskt/naturvetenskapligt innehåll

• i tal och skrift kunna uttrycka sig om och diskutera tekniska och
naturvetenskapliga ämnen

• behärska den franska grammatiken huvuddrag

• ha vissa insikter i tekniska och naturvetenskapliga yrken och
forskningsorganisationer i Frankrike

Innehåll

a) Den franska grammatikens huvuddrag. Språklig analys med utgångspunkt från svenska och franska i samband med översättningsövningar. Den skriftliga språkfärdigheten övas.

b) Studium av 100-150 sidor text, i huvudsak bestående av sakprosa. Vid läsningen av texterna uppmärksammas förutom innehållet grammatik, vokabulär och fraseologi. Den muntliga språkfärdigheten och uttalet övas.

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Obligatoriska inlämningsuppgifter och kontinuerlig bedömning. En tvågradig betygsskala tillämpas: Godkänd och Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen ges normalt på kvartsfart med start på höstterminen.

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Franska A, Introduktionskurs i franska A 11 eller A 12, Fackspråklig kurs i franska A 111 eller EG-/EU-franska A 211.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2016

 • Den franska grammatiken Wall, Kerstin; Behár, Denis; Ekman, Monika; Kronning, Hans

  3. uppl.: Stockholm: Sanoma Utbildning, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ordbok:

 • Nygren, Håkan; Micaux, Wandrille Norstedts stora franska ordbok : [fransk-svensk, svensk-fransk : [145.000 ord och fraser]

  3. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2012

  Se bibliotekets söktjänst