Interkulturell didaktik i tyska - Masterprogram i Tysklandsstudier 2019/2020

Bild för Interkulturell didaktik i tyska - Masterprogram i Tysklandsstudier 2019/2020
Anmälan

Masterprogrammet i Tysklandsstudier med inriktning interkulturell didaktik i tyska är en tvåårig utbildning på avancerad nivå och ger dig möjlighet att få en masterexamen i tyska från Uppsala universitet och samtidigt en Master of Arts i germanistik från Ruhr-Universität Bochum i Tyskland. De första två terminerna studerar du i Uppsala och de sista två i Bochum. Utbildningen ger dig goda kunskaper i att undervisa tyska i en mångkulturell miljö.

Om programmet

Interkulturell språkdidaktik handlar om hur man som lärare kan fungera som förmedlande länk mellan olika språk och kulturer. Fokus ligger på kunskaper om hur man undervisar heterogena grupper där personer med olika - inte bara 'kulturella' - bakgrunder och förkunskaper ska lära sig ett språk. Genom studier på masterprogrammet i Tysklandsstudier med inriktning interkulturell didaktik i tyska får du relevant forskningsanknuten kunskap om hur de enskilda elevernas individuella förutsättningar kan tillgodoses.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen med tyska som huvudområde. Fullföljda studier kan även leda till en Master of Arts i Germanistik från Ruhr-Universität Bochum i Tyskland.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

​Under första terminen vid Uppsala universitet kommer du att delta i kurser inom modulen tyska som främmande språk (7,5 högskolepoäng (hp)) samt 15 hp inom tillvalsämnet I (vilket kan omfatta kurser i tyska, svenska eller realia beroende på dina förkunskaper). Dessutom ingår en fyra veckors praktik (5 hp). Du kommer även att delta i den årliga studiegångskonferensen som du författar en vetenskaplig rapport om (2,5 hp).

Under andra terminen vid Uppsala universitet kommer du att läsa kurser inom tillvalsämnet II där du kan välja dina kurser fritt (7,5 hp) samt inom modulen tyska språket (15 hp). Under andra terminen ska du också författa en vetenskaplig uppsats och presentera dina resultat på en studiekonferens (7,5 hp) .

Under tredje terminen vid Ruhr-Universität Bochum kommer du att delta i kurser inom modulen tyska som andraspråk (8 hp) samt tyska som första språk (8 hp). Forskningsmodulen interkulturell språkdidaktik (5 hp) tillsammans med modulen undervisningspraktik (9 hp) som integrerar de första tre modulerna (10 hp) kommer att lägga grunden för din masteruppsats. Du har möjligheten att genomföra din undervisningspraktik redan under sommaren (juni till oktober).

Under fjärde terminen vid Ruhr-Universität Bochum kommer du att skriva och ventilera din masteruppsats (30 hp). Handledning ges av handledare från Uppsala universitet och från Ruhr-Universität Bochum.

Kurser inom programmet


Om undervisningen

Undervisningen bygger på tre ämnesdidaktiska moduler som behandlar tyska som första språk, tyska som andraspråk och tyska som främmande språk. Modulen tyska som första språk behandlar språkutvecklingen från födelsen, modulen tyska som andraspråk behandlar språkinlärning som sker senare, styrd eller ostyrd, men oftast i förhållandet till utvecklingen av det första språket. Modulen tyska som främmande språk, slutligen, behandlar den styrda, oftast undervisningsledda inlärningen av det tyska språket. Forskningsmodulen interkulturell språkdidaktik integrerar dessa tre former av språkdidaktik och utvecklar nya former av interkulturell didaktik i tyska.

Undervisningsspråken är svenska och tyska.

En praktik på fyra veckor i Sverige (7,5 hp) och en på sex veckor i Tyskland (9 hp) ingår i utbildningen och ger dig möjlighet att aktivt delta i olika undervisningssituationer.

Studera utomlands

Under programmet kommer du att studera två terminer vid Ruhr-Universität Bochum i Tyskland.

Karriär

Genom utbildningen får du en värdefull kompetens i undervisning i tyska i en språklig och kulturell heterogen miljö. Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta med undervisning i tyska som främmande språk i skolor och andra utbildningsaktörer i utlandet, exempelvis folkhögskolor eller dylikt.

Utbildningen ger behörighet för utbildning på forskarnivå.

Behörighet och anmälan

Interkulturell didaktik i tyska

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P5225 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med tyska som huvudområde inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 200000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1297

Fax: 018-471 3480

E-post: info@moderna.uu.se

Studievägledare studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31