Institutionen för moderna språk

Studieplan för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Upper Secondary School Teacher Education Programme

Inriktning: Matematik (Mathematics)

 • 330 högskolepoäng
 • Programkod: UGY2Y
 • Inriktningskod: MATE
 • Fastställd: 2013-01-14
 • Beslutad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Reviderad: 2016-09-22
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Diarienr: UTBVET 2016/584
 • Studieplanen gäller från: HT 2013
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Studieplan(er)

 • Senaste studieplan för Matematik (giltig från HT 2013)

Termin 1

I Sökanvisningarna för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan framgår vilka kurser som är möjliga att läsa inom ramen för programmet. Dessa anvisningar revideras varje termin.