Institutionen för moderna språk

Studieplan för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Upper Secondary School Teacher Education Programme

Inriktning: Religionskunskap (Religion)

 • 330 högskolepoäng
 • Programkod: UGY2Y
 • Inriktningskod: RELI
 • Fastställd: 2013-01-14
 • Beslutad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Reviderad: 2015-05-13
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Diarienr: UTBVET 2015/75
 • Studieplanen gäller från: HT 2013
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Studieplan(er)

 • Senaste studieplan för Religionskunskap (giltig från HT 2013)

Termin 1

I Sökanvisningarna för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan framgår vilka kurser som är möjliga att läsa inom ramen för programmet. Dessa anvisningar revideras varje termin.

Termin 2

I Sökanvisningarna för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan framgår vilka kurser som är möjliga att läsa inom ramen för programmet. Dessa anvisningar revideras varje termin.

Termin 3

I Sökanvisningarna för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan framgår vilka kurser som är möjliga att läsa inom ramen för programmet. Dessa anvisningar revideras varje termin.

Termin 4

I Sökanvisningarna för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan framgår vilka kurser som är möjliga att läsa inom ramen för programmet. Dessa anvisningar revideras varje termin.

Termin 5

I Sökanvisningarna för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan framgår vilka kurser som är möjliga att läsa inom ramen för programmet. Dessa anvisningar revideras varje termin.

Termin 6

I Sökanvisningarna för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan framgår vilka kurser som är möjliga att läsa inom ramen för programmet. Dessa anvisningar revideras varje termin.

Termin 7

I Sökanvisningarna för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan framgår vilka kurser som är möjliga att läsa inom ramen för programmet. Dessa anvisningar revideras varje termin.

Termin 8

I Sökanvisningarna för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan framgår vilka kurser som är möjliga att läsa inom ramen för programmet. Dessa anvisningar revideras varje termin.

Termin 9

I Sökanvisningarna för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan framgår vilka kurser som är möjliga att läsa inom ramen för programmet. Dessa anvisningar revideras varje termin.